Το “ΑΓKΑΘΙ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ“ δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό τη σωστή πληροφόρηση των κατοίκων της Σαλαμίνας και όχι μόνο. Είναι εδώ δίπλα στον πολίτη ανεξάρτητο δυναμικό να λέει πάντα την αλήθεια. Μια αλήθεια που όλοι οι άλλοι δεν τολμούν να μας πουν, αλλά την κρύβουν πίσω από τα προσωπικά και κομματικά τους συμφέροντα.

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Τροπολογία για τους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας στην ΒουλήΠαράταση για την πιστοποίηση των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας δίνει με τροπολογία που κατέθεσε στην Βουλή η κυβέρνηση αφού κινδύνευαν πάνω από 400 εθελοντές να μην μπορούσαν να συνδράμουν στην φετινή αντιπυρική περίοδο

Σύμφωνα με την τροπολογία έως την έκδοση των κανονιστικών πράξεων και του Οργανισμού της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξακολουθεί να λειτουργεί με τη διάρθρωση και τα όργανα που προβλέπονται από τις κείμενες, κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διατάξεις.

Οι ενταγμένοι ειδικευμένοι Εθελοντές και Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν στο καθεστώς που ίσχυε έως ότου προβούν στις διαδικασίες πιστοποίησης και ένταξης στο οικείο Μητρώο Εθελοντών.

Για τις Εθελοντικές Οργανώσεις οι προϋποθέσεις πιστοποίησης από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας, πρέπει να συντρέχουν για κάθε ενταγμένο μέλος τους ατομικώς.

Το χρονικό διάστημα παραμονής στο προϋφιστάμενο καθεστώς δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Άπρακτη παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος χωρίς προσαρμογή των Εθελοντών και των Εθελοντικών Ομάδων θα συνιστούσε λόγο αυτοδίκαιης διαγραφής τους από τα οικεία Μητρώα Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων.

Δεδομένου ότι η προαναφερθείσα διετία παρήλθε το Μάρτιο του 2016 και έως σήμερα δεν έχει τεθεί σε λειτουργία η Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας από την οποία οι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας οφείλουν να λάβουν πιστοποίηση και για αυτό το λόγω με την τροπολογία προτείνεται η αντικατάσταση διάταξης που ορίζει την αυτοδίκαιη διαγραφή των Εθελοντών και των Εθελοντικών Ομάδων από τα οικεία Μητρώα Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων.

Η μη αντικατάσταση της διάταξης θα σήμαινε την αυτοδίκαιη διαγραφή όλων των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων από τα οικεία Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με αποτέλεσμα τη λήξη λειτουργίας του εθελοντικού συστήματος πολιτικής προστασίας, τον αποκλεισμό των εθελοντικών οργανώσεων και των ειδικευμένων εθελοντών από το δυναμικό της πολιτικής προστασίας της Χώρας και ως εκ τούτου τον αποκλεισμό τους από την παροχή συνδρομής στους αρμόδιους κρατικούς φορείς στο έργο της προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από φυσικούς, ανθρωπογενείς και λοιπούς κινδύνους, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Στο μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι εγγεγραμμένες ως ενεργές 429 Εθελοντικές Οργανώσεις και 113 Ειδικευμένοι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας.

Οι τομείς δράσης των εν λόγω ομάδων είναι: δασοπροστασία, δασοπυρόσβεση, έρευνα και διάσωση, πρώτες βοήθειες, οργάνωση και λειτουργία χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού μετά από καταστροφές, αρωγή στους πληγέντες μετά από καταστροφές, επικοινωνίες, ενημέρωση-ευαισθητοποίηση πολιτών και εκπαιδεύσεις. Ειδικά για τους τομείς δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης τα τελευταία δυο έτη, εκπαιδεύτηκαν από το Πυροσβεστικό Σώμα, περί τους τρεις χιλιάδες εθελοντές-μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων του μητρώου της υπηρεσίας.

Το παραπάνω δυναμικό, δεν θα δύναται να δραστηριοποιηθεί και να αξιοποιηθεί κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο, γιατί θα έχει αυτοδικαίως διαγραφεί σε περίπτωση μη εφαρμογής της προτεινόμενης τροπολογίας.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ κάθε αναγνώστης μπορεί να εκφράσει την γνώμη του ελεύθερα και χωρίς λογοκρισία.

Ωστόσο δεν σημαίνει ότι τις απόψεις του κάθε σχολιαστή τις υιοθετούμε.

Οι διαχειριστές του blog διατηρούν το δικαίωμα αν πέσει στην αντίληψη τους υβριστικά σχόλια που θίγουν ανθρώπινες αξιοπρέπειες, να διαγράψουν τα σχόλια αυτά.

Σε περίπτωση που δεν έχει πέσει στην αντίληψη μας κάποιο σχόλιο που σας συκοφαντεί η σας εκθέτη επικοινωνήστε μαζί μας στο email agkathi.salamis@yahoo.gr αναφέροντας μας ποιο σχόλιο σας αφορά και σε ποια ανάρτηση έχει δημοσιευθεί.

Ευχαριστώ.